ข่าวสารและคลังสื่อ

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส และระบบอีเมล์ กรมฯ

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน (E-mail) ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามแนบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม13   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   18 กันยายน 2562