ข่าวสารและคลังสื่อ

ผลการตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมทำลายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สิงหาคม 2562

กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมที่ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หน่วยงานส่วนกลางที่ถูกโจมตีลำดับต้น 3 หน่วยงานคือ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กองประชาสัมพันธ์ และสถาบันการพัฒนาชุมชน หน่วยงานส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เยี่ยมชม9   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   08 สิงหาคม 2562