เกี่ยวกับเรา

อัตรากำลัง

  • ทั้งหมด
  • ผู้บริหารหน่วยงาน
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้างาน
  • เจ้าหน้าที่ทั่วไป
นายชาคริต ถิระสาโรช

นายชาคริต ถิระสาโรช

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์

นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยุทธชัย เครือแก้ว

นายยุทธชัย เครือแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายกฤชณัท เพ็ญภักดิ์

นายกฤชณัท เพ็ญภักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นายภาคภูมิ บัวตูม

นายภาคภูมิ บัวตูม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นางสาวกัญธิชา ปัสวาส

นางสาวกัญธิชา ปัสวาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ