กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

14 พฤศจิกายน 2562

การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • 14 พ.ย. 62
 • 6
 • อัพเดตข่าวโดย: paweenrat

กรมฯ ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน พร้อมแผนการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) จะส่งช่างเข้าบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ฯ ให้กับ ศพช., วพช. และ สพจ. ระหว่างวันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือและไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


18 กันยายน 2562

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส และระบบอีเมล์ กรมฯ

 • 24 ก.ย. 62
 • 13
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน (E-mail) ประจำปี พ.ศ. 2562


18 กันยายน 2562

ผลการตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมทำลายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กันยายน 2562

 • 18 ก.ย. 62
 • 12
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมที่ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) ประจำเดือนสิงหาคม 2562


08 สิงหาคม 2562

ผลการตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมทำลายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สิงหาคม 2562

 • 08 ส.ค. 62
 • 9
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมที่ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


02 สิงหาคม 2562

หนังสือ ที่ มท 0405.3 /ว 1665 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจฯ ประจำปี 2562

 • 02 ส.ค. 62
 • 11
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

หนังสือ ที่ มท 0405.3 /ว 1665 ลว. 1 ส.ค. 62 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน (E-mail) ประจำปี 2562


นายชัยยา ขำสะอาด

นายชัยยา ขำสะอาด

หนังสือสั่งการ/จัดซื้อจัดจ้าง/ดาวน์โหลด/เอกสารเผยแพร่

การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563    14 พ.ย. 62 | ดาวน์โหลด

โครงการเช่างวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์ความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    15 มี.ค. 61 | ดาวน์โหลด

การประเมินความพึงพอใจการใช้งาน Internet / ESET Endpoint / E-mail    05 ก.ย. 60 | ดาวน์โหลด

แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สพจ.    26 ก.ค. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๐๖๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐    31 มี.ค. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    27 ก.พ. 60 | ดาวน์โหลด

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ    18 พ.ค. 60 | ดาวน์โหลด

การดำเนินงานโครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายฯ    31 มี.ค. 60 | ดาวน์โหลด

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์    28 พ.ค. 62 | ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้/บทความทั่วไป/สาระความรู้

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security

ในบทความนี้มีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และวิธีการใช้งานโปรแกรมฯ สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

(SAn : Security Awareness news)

(SAn : Security Awareness news)

Motion Infographic คู่มือการปฏิบัติงานด้าน IT และ Motion Infographic การป้องกันภัยคุมคามทางคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ก่อนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่กรมฯ จัดหาให้ ต้องมีการตั้ง Computer name และ Workgroup ให้ถูกต้องตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โปรแกรมป้องกันไวรัสจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ถูกลิขสิทธิ์ เห็นควรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ถอนโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทางกรมฯ จัดซื้อให้

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

User ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า Administrator จะให้สิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การลงหรือลบโปรแกรม หากท่านต้องการเปิดสิทธิ์ Administrator ในบทความนี้มีขั้นตอนที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 มีลูกเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Picture Password

|